Ápolás és betegellátás alapszak, gyógytornász szakirány

 • Szak neve:

  • Ápolás- és betegellátás alapszak (BSc)
 • Szakirány neve:
  • Gyógytornász szakirány
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Gyógytornász
 • Képzési idő:
  • 8 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat (költségtérítéses formában is indul)

A szakon folyó képzés a mozgásszervi betegségek megelőzésének és a kialakult betegségek kezelésének megismertetésére irányul. A gyógytornász a fizioterápia eszközeit alkalmazva vesz részt az ápolás és betegellátás, a prevenció és a rehabilitáció folyamatában. A fizioterápia természeti, elsősorban fizikai energiákkal (hővel, fénnyel, elektromossággal, mágnesességgel, vízzel, mozgással) való gyógyítást jelent; legjelentősebb része a gyógytorna, mint mozgásterápia. Célja a megbetegedett szerv, testrész, illetve szervezet funkciójának a helyreállítása tornagyakorlatok alkalmazásával.

 • Képzési cél

  • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik önálló felelősséggel vehetnek részt a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában. Cél, hogy a gyógytornász szakirányon végzettek ismerjék az egészséges szervezet működését, az egészségkárosító hatásokat, a gyakori betegségek megelőzésének lehetőségeit, a mozgásszervi és más betegségek gyógyítását célzó fizioterápiás eljárásokat, váljanak alkalmassá a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára, fizioterápiás és rehabilitációs terv készítésére, a fizioterápiás eljárások alkalmazására az orvos diagnózisa alapján és az orvosi kezelésbe illeszkedően. Kellő ismerettel rendelkezzenek a képzés mesterszinten történő folytatásához.
 • Kiknek ajánljuk?
  • Az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányának elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akiket érdekel a mozgás- és fizioterápiával való gyógyítás tudománya; jó fizikai képességekkel, nagyfokú empátiával rendelkeznek, készek arra, hogy tudásukat folyamatosan fejlesszék, és azt a magyar lakosság egészségi állapotának javítására hasznosítsák.
 • Érettségi vizsgatárgyak (kettőt kell választani):
  • biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy
 • Diploma után
  • Az alapfokozat megszerzése után a hallgatóknak lehetőségük van:

   • 1. A Kar által kínált népegészségügyi mesterszak egészségfejlesztési szakirányán, komplex rehabilitáció vagy más egészségtudományi mesterszakon folytatni tanulmányaikat. Ezek valamelyikének elvégzésével mesterfokozat és további szakképzettség szerezhető, illetve megnyílik a lehetőség a doktori képzésbe való belépésre.
   • 2. A már megszerzett gyógytornász szakképesítéssel elhelyezkedni,
    • gyógyító, ill. rehabilitációs tevékenységet végző egészségügyi intézményekben,
    • gyógyfürdőkben,
    • rekreációs létesítményekben,
    • otthonápolási szakszolgálatoknál,
    • egészségügyi területen oktatást végző intézményben,
    • egyetemi tanszékeken, intézetekben, kutatóhelyeken,
    • civil szervezeteknél.
 • Főbb tantárgyak
  • Alapozó tantárgyak:

   • Biológia
   • Biofizika
   • Biokémia
   • Anatómia
   • Élettan-kórélettan
   • Megelőző orvostan és népegészségtan
   • Mikrobiológia
   • Patológia
   • Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei
   • A fizioterápia alapjai
   • Gyógyszertan
   • Dietetika
   • Gerontológia
   • Klinikai propedeutika
   • Egészségügyi jogi ismeretek
   • Pszichológia
   • Szociológia
   • Gazdasági és menedzsment ismeretek
   • Kutatásmetodika alapjai
   • Egészségügyi informatika
   • Latin nyelv
  • Szakirányú tantárgyak:
   • Mozgástani ismeretek
   • Alkalmazott edzésmódszertan
   • Biomechanika
   • Elektro-Balneo-Hidro-Klímaterápia
   • Mobilizációs-manuális technikák
   • Belgyógyászat gyógytornászoknak
   • Reumatológia gyógytornászoknak
   • Ortopédia gyógytornászoknak
   • Traumatológia gyógytornászoknak
   • Szülészet-nőgyógyászat gyógytornászoknak
   • Csecsemő- és gyermekgyógyászat gyógytornászoknak
   • Radiológia és képalkotó eljárások
   • Neurológia gyógytornászoknak
   • Pszichiátria gyógytornászoknak
   • Intenzív terápiás ismeretek gyógytornászoknak
   • Rehabilitációs ismeretek gyógytornászoknak
   • Klinikai-kórházi szakmai gyakorlatok
 • Tárgyi feltételek
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.
  • A szakmai képzést segítik: a demonstrációs eszközökkel felszerelt gyakorlótermek, az előadótermek, jól felszerelt tornaterem, ízületi tehermentesítést biztosító speciális felszerelések gyógytornához, elektroterápiás és diagnosztikus eszközök, víz alatti torna és lovasterápia oktatásának feltételei stb.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal rendelkező gyógytornászok várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési és kimeneti követelmények

Frissítés dátuma: 2021.05.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.