Egészségügyi Menedzsment Tanszék

Munkatársak Oktatás
       
  Kutatási, szakértői tevékenység  

Tanszékvezető: Dr. Bíró Klára, egyetemi docens

A Népegészségügyi Kar Egészségügyi Menedzsment Tanszékének létrejötte a Debreceni Egyetem Szenátusának 2011. október 6-ai ülésén nyert létjogosultságot, amely 2012. január 1-én kezdte meg működését.

A Tanszék célja, hogy az egészségügyi szervezési, vezetési ismeretanyag átadásán túl a szakember utánpótlás biztosításában is szerepet vállaljon. Célunk, hogy az egészségügyben olyan céltudatos vezetőket és széles látókörű szakembereket képezzünk, akik hozzájárulnak az egészségügy-, s így a társadalom fejlődéséhez, és akik meghallják az új lehetőségek hívó szavát globalizálódó világunkban. A Tanszéken dolgozó oktatók elkötelezettek, hogy feltárják az átalakuló globális piacokat átható trendeket és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megértsék azon folyamatok működését, motivációját, amelyek hozzájárulhatnak maradandó értékek teremtéséhez a társadalom számára – ezt a rendszerszemléletet közvetítve a hallgatóik felé is. A Tanszéken kínált képzési programok célja, hogy azok a szakemberek, akik oktatásainkban részt vesznek, hatékonyan tudjanak megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek az állami, az üzleti, a kormányzati és a nonprofit szektorban egyaránt.

A Tanszék feladatának tekinti az egészségügyi menedzsment, valamint az egészségügyi jog és egészség-közgazdaságtan területén a szakértői közreműködést szakmailag releváns projektek tervezésében, megvalósításában és monitorozásában, továbbá az egészségügyi/ népegészségügyi szakterületen pályázatok összeállításában és irányításában is.

A Tanszék munkatársai az Egészségügyi menedzser mesterképzés tantárgyain kívül felelősek a Népegészségügyi Kar BSc és MSc képzéseiben több szakon az egészségügyi/gazdasági menedzsment, a közigazgatási illetve a jogi tárgyak, továbbá a Háztartásökonómia, Népegészségügyi problémák a hátrányos helyzetűek körében, az Egészségügyi rendszerek működése és irányítása, az Élelmiszerszabályozási ismeretek, továbbá az etikai tárgyak oktatásáért magyar és angol nyelven. A Kihívások az egészségügyben PhD kurzus a tanszék keretein belül kerül meghirdetésre évente. A Tanszék keretében kerül oktatásra a szakorvosképzés kötelező Egészségügyi menedzsment több hetes kurzus minden évben a tavaszi időszakban.

A tanszéki kutatások célja az egészségügyi ellátás és népegészségügyi szolgáltatások elemzése és működésük feltételrendszerének feltárása, a problémák meghatározása és azokra szakmailag releváns megoldások kínálása. Kiemelt kutatási területek: a közgazdaságtan kérdései az egészségügyben, egészséges öregedés, az egészségügyi szervezetek – ezen belül a gyógyszeripar - működési sajátosságai; a gyógyszerfelhasználás vizsgálata, vállalkozási és szervezeti formák az egészségügyben; a gyógyítás és az ápolás szervezési és jogi kérdései; alkalmazható vezetési módszerek és rendszerek; a motiváció és az ösztönzés sajátosságai; vezetési és szervezési feladatok; kommunikációs és konfliktuskezelési sajátosságok. Holland, olasz, angol és egyesült államokbeli partnereink nemcsak világszínvonalú kutatóműhelyek, hanem az adott országokban tevékenykedő vállalkozások is.

Honlap: http://emmt.unideb.hu/

Frissítés dátuma: 2022.04.06.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.