Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

 • Szak neve:

  • Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (BSc)
 • Szakirány neve:
  • Népegészségügyi ellenőr szakirány
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Népegészségügyi ellenőr
 • Képzési idő:
  • 8 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat (költségtérítéses formában is indul)

A magyar népesség fogyásának (mely többek között a katasztrofális megbetegedési és halálozási viszonyokra vezethető vissza) megállítása mára nemzeti sorskérdéssé vált. A népegészségügyi helyzet javítása elodázhatatlan feladatunk, mely feladat nemzetközi szinten felkészített, elkötelezett szakembergárdát igényel.

 • Képzési cél

  • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a szükséges ismereteket és módszertant elsajátítva képesek a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására, a lakosság egészségi szükségleteinek és igényeinek feltárására, egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok lebonyolítására, hatósági tevékenység ellátására.
 • Kiknek ajánljuk?
  • Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr szakirány elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akik a lakosság egészségi állapotának javítását szakmai életcéljuknak tekintik, s vonzónak találják a ma már hazánkban is anyagilag és erkölcsileg egyaránt elismert köztisztviselői vagy közalkalmazotti életpályát.
 • Érettségi vizsgatárgyak (kettőt kell választani):
  • biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.
 • Diploma után
  • Az alapfokozat megszerzése után a hallgatóknak lehetőségük van:

   • 1. a Kar által kínált, négy specializációval rendelkező népegészségügyi mesterszakon (vagy más mesterszakon) folytatni tanulmányaikat (ennek elvégzésével mesterfokozat és további szakképzettség szerezhető, illetve megnyílik a lehetőség a doktori képzésbe való belépésre),
   • 2. a már megszerzett népegészségügyi ellenőr szakképesítéssel elhelyezkedhetnek többek között,
    • a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályain és a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályain,
    • egészségpolitikai intézményekben (egészségügyi és más minisztériumok, ill. intézeteik, regionális egészségügyi tanácsok),
    • önkormányzatok egészségügyi és szociális osztályain,
    • egészségbiztosítási intézményekben,
    • környezetvédelmi intézményekben,
    • foglalkozás-egészségügyi intézményekben,
    • egyetemi tanszékeken, intézetekben, kutatóhelyeken,
    • civil szervezeteknél.
 • Főbb tantárgyak
  • Alapozó tárgyak:

   • Bevezetés a népegészségtanba
   • Kémia
   • Anatómia
   • Élettan
   • Biokémia
   • Latin nyelv
   • Ökológia
   • Informatika
   • Pszichológia alapjai
   • Kommunikáció
   • Elsősegélynyújtás
   • Bioetika
   • Sejtbiológia
   • Szociológia alapjai
   • Jogi alapismeretek
  • Szakirányú tárgyak:
   • Ápolástan
   • Biostatisztika
   • Környezet-egészségtan
   • Egészségügyi informatika
   • Egészségpszichológia
   • Egészségszociológia
   • Pedagógia alapjai
   • Mikrobiológia
   • Angol szaknyelv
   • Népegészségügyi Medicina
   • Epidemiológia
   • Gyógyszertan
   • Egészségfejlesztés
   • Immunológia
   • Foglalkozás-egészségtan
   • Terep- és laborgyakorlat
   • Minőségügyi alapismeretek
   • Egészségfejlesztés
   • Táplálkozás-egészségtan
   • Egészségügyi menedzsment
 • Tárgyi feltételek
  • A Népegészségügyi Kar két épületében a legmodernebb technikával felszerelt előadó, szemináriumi és számítógépes tantermek, laboratóriumok, 4000 kötetes szakkönyvtár, országos viszonylatban egyedülálló folyóirat-állomány.
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek stb.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája, neves európai képzőhelyeken szerzett másoddiplomákkal a népegészségtan különböző szakterületein.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési- és kimeneti követelmények

Frissítés dátuma: 2021.05.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.