Munkaegészségtani nem önálló Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Ádám Balázs egyetemi docens

A Tanszék a munka és az egészség komplex kétirányú kapcsolatát vizsgáló munkaegészségtan területén folytat oktatói és kutatói tevékenységet. A Tanszék oktatói végzik a munkahelyi fizikai, kémiai, biológiai, mechanikai (ergonómiai és baleseti) és pszichoszociális kóroki tényezőkkel kapcsolatos modern ismeretek és készségek oktatását a Népegészségügyi Karon az alap-, mesterképzési és posztgraduális szakokon a foglalkozás-egészségtan, valamint a területhez kapcsolódó genotoxikológia, környezeti kockázatbecslés, egészséghatás vizsgálat és megelőző orvostan és népegészségtan tárgyak keretében. Emellett a témához kapcsolódó ismereteket oktatnak más karokon, így az orvos-, fogorvos-, gyógyszerészképzésben a megelőző orvostan és népegészségtan, az EHS (Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági) szakemberképzésben a munkaegészségtan, a környezetmérnöki képzésben a környezetegészségtan tárgyak keretében. Munka- és környezet-egészségtani témákban a Tanszék munkatársai PhD, TDK pályamunka és diplomamunka témavezetést végeznek.
A tanszéki kutatások fő profilja a munkahelyi kémiai kóroki tényezőkhöz kapcsolódó egészségi kockázat vizsgálata és a kitettség becslése epidemiológiai mutatókkal, expozíciós és hatás biomarkerekkel az egészséghatások hatékonyabb megelőzése érdekében. Ezen belül kiemelendő vizsgálati terület a biocid hatású anyagok DNS károsító hatásának jellemzése genotoxikológiai módszerekkel. További kutatási irányok a foglalkozási ergonómiai és pszichoszociális kóroki tényezők vizsgálata. A Tanszék munkatársai együttműködnek az Egészségügyi Világszervezettel és más nemzetközi partnerekkel munkaegészségtani oktatási és kutatási tevékenységben.

 

Frissítés dátuma: 2018.01.15.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.