Folyamatban lévő és befejezett projektek

Forrás


Pályázat címe/ támogatás összege/ futamideje/vezetője/intézet

 


OTKA T 048964


Az intracelluláris XIII-as faktor lehetséges szerepe a monocita/ makrofág sejtvonalban. Támogatás: 20 MFt, Futamidő: 2005-2008, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


OTKA T 048750


Genomiális eltérések és génexpresszió közötti kapcsolat vizsgálata, melanómák metasztázisképzésére jellemző genetikai markerek kutatása. . Támogatás: 17,2 MFt, Futamidő: 2005-2008, Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

 


NKFP1-00003/2005


A népegészségügyi szempontból legjelentősebb népbetegségek megelőzési lehetőségei Támogatás: 137,6 MFt, Futamidő: 2005-2008, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


ETT 331/2006


A szociális tényezők kapcsolata az egészség-magatartással és az egészségi állapottal az átlag-populációban és a szociálisan marginizált népességben Támogatás: 3 MFt, Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Vokó Zoltán Megelőző Orvostani Intézet

 


ETT 341/2006


Az egészséghatás-becslés módszerének adaptálása és alkalmazása a hazai térségi és társadalmi egészség-egyenlőtlenségek mérséklését célzó interszektoriális egészségpolitika támogatására. Támogatás: 5,1 MFt Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


NKTH 56


A Biomarker Analízis Tanszék (Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar) kutatói és oktatói működési feltételeinek biztosítása. Támogatás: 1,8 MFt, Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

 


NKTH 51


A népegészségügyi képzés tartalmi fejlesztése kari együttműködések keretében Támogatás: 1,8 MFt Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


NKTH 46


A kutatástól a klinikai gyakorlatig című tantárgy kifejlesztése az orvosképzésben

. Támogatás:1,8 MFt, Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Vokó Zoltán Megelőző Orvostani Intézet

 


MTA-TKI

2006TKI247


Népegészségügyi kutatások az ország gazdasági versenyképességét növelő, bizonyítékokon alapuló egészségpolitika támogatására. Támogatás 82,7 MFt, Futamidő 2007-2011, Kutatócsoport vezetője Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


NKTH OMFB-00746/2008


Genetikai változások makrofág differenciáció során (TÉT). Támogatás: 5,5 MFt, Futamidő: 2008-2011, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


MEH-MTA

4025/36/KIF-MeH-VI.8/2008


A genomikai kutatások hasznosítása a népegészségügyben Támogatás: 7 MFt, Futamidő: 2008-2009, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


KvVM

TvH-437/1/2008


Telepeken és telepszerű lakóhelyen élők környezet-egészségügyi problémái című 2000-2005-ben végzett felmérés adatbázisainak egységesítése, összefoglaló jelentés készítése a magyarországi telepekről Támogatás: 1,8 MFt, Futamidő: 2008-2009, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


OTKA K75191


Gén-amplifikációk prognosztikai és biológiai jelentősége humán melanómákban

Támogatás: 24 MFt, Futamidő: 2008-2012, Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

 


ETT 192-08


Egészségi állapot felmérés az Észak-Kelet Magyarországi roma lakosság körében Támogatás: 6 MFt, Futamidő: 2009-2011, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


ETT 336-08


Természeti és társadalmi környezetváltozást előidéző politikai döntések, programok és projektek egészséghatás-vizsgálatában a hatás teljes láncolatát értékelő becslés módszereinek továbbfejlesztése az egészséget támogató döntések elősegítése érdekében

Támogatás: 5,4 MFt, Futamidő: 2009-2011, Szakmai vezető: Dr. Ádám Balázs Megelőző Orvostani Intézet

 


ETT 193-09


Génpolimorfizmusok szerepének vizsgálata kiemelt jelentőségű népbetegségekben; anyagcsere- és daganatos betegségek Támogatás: 3 MFt, Futamidő: 2009-2011, Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

 


ETT 325-08


Az egészségi állapot, lelki egészség, illetve ezek determinánsainak monitorozása és javítása fiatalok körében Támogatás: 3,8 MFt, Futamidő: 2009-2011, Szakmai vezető: Dr. Kósa Karolina Megelőző Orvostani Intézet

 


OTKA K 81847


A XIII-as faktor A alegysége immunhisztokémiai kimutatásának dermatopatológiai hasznosítása és értékelése Támogatás: 23,8 MFt, Futamidő:  2010-2014, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


NKTH

OMFB-00545/2010


Tumor infiltráló makrofágok szerepe daganat progresszió során Támogatás: 5,3 MFt, Futamidő: 2010-2012, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


NFÜ TÁMOP 

4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007


A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen Támogatás: 57 MFt, Futamidő: 2010-2012, Szakmai vezetők: Dr. Ádány Róza és Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

 


GOP-1.1.1.-09/1-2010-0104


PREVENTISSIMO e-Health eszközök segítségével megvalósítható prevenciós és intervenciós eljárások kutatásaTámogatás: 9,5 MFt, Futamidő: 2011-2012, Szakmai vezető: Dr. Rurik Imre Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

 


NFÜ TÁMOP
4.2.2/B-10/1-2010-0024


A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása Támogatás: 17,8MFt, Futamidő: 2011-2013, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet Megelőző Orvostani Intézet

 


MTA-TKI


Kiemelt népegészségügyi jelentőségű betegségekkel szembeni veszélyeztetettség társadalmi és genetikai indikátorainak azonosítása Támogatás:125 MFt, Futamidő: 2012-2016, Kutatócsoport vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001.


Az élettudományi- klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére. Népegészségügyi Kar oktatási anyagainak fejlesztése alprojekt Támogatás: 98 MFt, Futamidő: 2014-2015, Alprojekt vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

 


TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010


"ABS" Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon, Támogatás: 59,7 MFt, Futamidő: 2013-2015, Szakmai vezetők: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet és Dr. Veres-Balajti Ilona Fizioterápiás Tanszék

 


TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007


A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen, Támogatás: 57 129 MFt, Futamidő: 2010-2012, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza és Dr. Balázs Margit

 


TÁMOP 4.2.2.A-II/I/KONV-2012-0031


A legnagyobb súlyú népbetegségek genetikai meghatározottsága a magyar populációban (IGEN-HUNGARIAN). Támogatás: 895 MFt (NK Kutatócsoportjainak támogatása: 326,7 MFt), Futamidő: 2012-2015, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-0006


Új tudományos eredmények népszerűsítése és a tudományos tevékenységekhez kapcsolódó kezdeményezések fejlesztése a Debreceni Egyetemen, Támogatás: 7,2 MFt, Futamidő: 2010-2012, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048


Disszeminációs pályázat az „Egészségdiplomácia" nemzetközi workshop lebonyolítására Támogatás: 10 MFt, Futamidő: 2012-2015, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

 


TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001


Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél, Támogatás: Futamidő: 2013-2014, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet


 


TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001


Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása Támogatás: 32 MFt Futamidő: 2014-2015, A projekt központi vezetője: AEEK, Projektvezető Dr. Bíró Klára DE NK EMMT


NAP


Nemzeti agykutatási program, Kutatócsoporti tevékenység Támogatás: 54 MFt, Futamidő: 2014 - 2017.  A projekt központi vezetője: MTA, Projektvezető: Dr. Zsuga Judit EMMT

 


TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001


''3.misszió'' Sport és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon Támogatás: 20 M Ft, Futamidő: 2015. június1.- 2015. november 30.  A projekt központi vezetője: Debreceni Egyetem, A szakmai vezető neve: Dr. Bíró Klára DE NK EMMT