Biomarker Analízis nem önálló Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Balázs Margit egyetemi tanár

A Tanszék oktatási feladatai szorosan kapcsolódnak kutatási tevékenységéhez, melynek középpontjában a daganatos megbetegedések kialakulásának és progresz-sziójának hátterében álló molekuláris eltérések felderítése áll.  A Tanszék munkatársai a Népegészségügyi Kar magyar és angol nyelvű alap- és mester képzésein kívül a  Debreceni Egyetem más karain is oktatnak. A Népegészségügyi Karon koordinálják a genetika alapjai egészségpszichológusoknak, a molekuláris morfológiai módszerek alapjai és alkalmazása, genetika és molekuláris biológia alapjai, kutatás módszertan alapjai, genetics and molecular biology tárgyakat. Az Általános Orvostudományi Karon a Tanszék felelős az onkológia alapjai tárgy oktatásáért magyar és angol nyelven az általános orvos és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztika szak hallgatók számára. A Tanszék oktatói részt vesznek a molekuláris biológusképzésben, a molekuláris biológia és a mikroszkópia tantárgyak oktatásában, erről a szakról számos hallgató folyatott sikeres TDK munkát a Tanszéken, akik később PhD hallgatóként kapcsolódtak be a kutató munkába és szereztek PhD fokozatot. A posztgraduális képzésben a „Nem-fertőző betegségek epidemiológiája" és a „Genetikai epidemiológia" modulokon belül tartanak előadásokat.
 

A Tanszéken folyó kutatómunka elsődleges célja a daganat progresszióval összefüggő genetikai eltérések felderítése, a genetikai eltérések és a betegek klinikopatológiai paraméterei közötti összefüggések elemzése, a daganat progresszióban szerepet játszó onkogének és tumorszuppresszor gének lokalizációjának meghatározása és ezt követően azok funkcionális karakterizálása. A kutatásokban alkalmazott módszerek magukba foglalják a fluoreszcencia in situ hibridizáció, array komparatív genom hibridizáció, PCR, génexpresszió, DNS-metilációs és immunhisztokémiai módszereket. A Tanszéki kutatások anyagai forrásait ETT, OTKA pályázati források mellett NKFP pályázatokban való részvétel képezik. A Kutatóegyetemi TÁMOP pályázat Egészségtudomány és Környezet alprojekt keretén belül a Tanszék munkatársainak közreműködésével jött létre a „Daganatprogresszió" kutatócsoport.

Frissítés dátuma: 2017.11.28.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.